Članovi Odluke o daljinskom grijanju u Banjaluci u skladu sa zakonom

BANJALUKA – Ustavni sud RS odbacio je inicijativu za ocjenu ustavnosti pojedinih članova Odluke grada Banjaluka o opštim uslovima za…

Vijesti Novembar 11, 2019

BANJALUKA – Ustavni sud RS odbacio je inicijativu za ocjenu ustavnosti pojedinih članova Odluke grada Banjaluka o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, a koju je podnijelo Udruženje za borbu protiv korupcije “Transparency International”, navedeno je u “Službenom glasniku”.

Naime, u inicijativi je navedeno da pojedini članovi ove odluke nisu u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, sa Zakonom o zaštiti potrošača RS, sa Zakonom o održavanju zgrada, kao ni s Ustavom RS.

U odgovoru Skupštine grada Banjaluke objavljenom u “Službenom glasniku” ističe se da je inicijativa neosnovana te da se u njoj proizvoljno tumače relevantne odredbe zakona i osporene odluke.

Kako su dodali, ovom odlukom su detaljnije propisani uslovi i način obavljanja komunalne djelatnosti, proizvodnje i isporuke toplotne energije kao djelatnosti od posebnog javnog interesa.

Prema njihovim riječima, donosilac akta je ovlašten da osigura organizovano obavljanje ove komunalne djelatnosti i da propiše uslove i način pružanja ove usluge građanima i drugim korisnicima.

Kako je istaknuto u “Službenom glasniku”, Ustavni sud RS je, ocjenjujući ustavnost i zakonitost osporenih odredaba odluke, imao u vidu da je Ustavom RS utvrđeno da jedinice lokalne samouprave preko svojih organa uređuju i obezbjeđuju obavljanje komunalnih djelatnosti.

“Zakonom o lokalnoj samoupravi propisano je da samostalne nadležnosti jedinica lokalne samouprave obuhvataju, pored ostalih, uređenje i obezbjeđenje obavljanja komunalnih djelatnosti, u okviru kojih je propisana proizvodnja i isporuka toplotne energije, kao i da skupština jedinice lokalne samouprave donosi odluke i druge opšte akte i daje njihovo autentično tumačenje”, navedeno je u obrazloženju ovog rješenja Ustavnog suda.

U obrazloženju Suda navedeno je da su Zakonom o komunalnim djelatnostima utvrđene komunalne djelatnosti od posebnog javnog interesa te da je proizvodnja i isporuka toplotne energije jedna od njih.

Podsjećanja radi, “Transparency International” je osporavao član 22.  ove odluke u kojem je istaknuto da se korisnik usluge ne može izdvojiti iz centralnog toplifikacinog sistema bez saglasnosti ostalih korisnika u objektu i davaoca usluge (stav 1.) , tvrdeći da one nisu u skladu s više zakona. Osporavali su stav 4. ovog člana, u kojem je navedeno da su preduslovi za izdvajanje iz toplifikacionog sistema podnošenje pismenog zahtjeva za izdvajanje iz ovog sistema davaocu usluge, kao i pribavljanje saglasnosti svih stanara ZEV-a.

U inicijativi su osporeni i članovi koji se odnose na prigovore korisnika, član koji se odnosi na prigovor na novčanu obavezu, kao i dijelovi člana 63. pomenute odluke, koji se odnose na naknadu štete.

“Ocjenjujući osporene članove 22. stav 4, član 28, član  55. i član 63. stavove 1. i 2. predmetne odluke, Sud je ocijenio da nije došlo do povrede odredaba Zakona o zaštiti potrošača RS”, istaknuto je u obrazloženju.