Konkurs za stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija

Grad Banjaluka raspisao je konkurs za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za stambeno zbrinjavanje porodica umrlih ratnih vojnih invalida i RVI…

Vijesti Juli 3, 2019

Grad Banjaluka raspisao je konkurs za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za stambeno zbrinjavanje porodica umrlih ratnih vojnih invalida i RVI treće i četvrte kategorije.

Prema odredbama konkursa, za one koji grade ili kupuju stambenu jedinicu predviđena su sredstva do 25.000 KM, dok oni koji su vlastitim sredstvima, nakon sticanja statusa RVI, riješili svoje stambeno pitanje, imaju pravo na dodjelu bespovratnih sredstava od 10.000 KM.

Načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Dragomir Keserović, kaže da porodice umrlih ratnih vojnih invalida i ratni vojni invalidi ostvaruju pravo na dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za kupovinu i izgradnju stambenih jedinica na osnovu lista prioriteta.

Konkurs je otvoren do 2. avgusta ove godine, a pravo da se prijave imaju sve osobe iz navedenih kategorija sa prebivalištem na području grada Banje Luke i korisnici su porodične invalidnine putem Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu. Obrazac prijave svi zainteresovani mogu preuzeti u prostorijama Gradske uprave – ispred kancelarije br. 16 i u kancelariji broj 2 Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu (zgrada bivšeg vojnog odsjeka) – ističe Keserović.

Prema podacima nadležnog odjeljenja, Grad Banja Luka je u proteklom periodu kontinuirano vodio računa o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.

Zaključno sa 2018. godinom, preko 350 lica sa statusom ratnog vojnog invalida i porodice poginulog borca, riješili su svoje stambeno pitanje putem dodjele bespovratnih novčanih sredstava iz gradskog budžeta. U tu svvrhu Grad je do sada izdvojio oko 3,8 miliona KM – zaključio je Keserović.

Više o konkursu možete pogledati na sljedećim linkovima:

Link 1

Link 2