Nastavak šeste sjednice Skupštine grada Banjaluka

BANJALUKA – Nastavak šeste sjednice Skupštine grada Banjaluka jutros je počeo diskusijom odbornika o Nacrtu rebalansa budžeta grada koji je…

Vijesti Oktobar 12, 2021

BANJALUKA – Nastavak šeste sjednice Skupštine grada Banjaluka jutros je počeo diskusijom odbornika o Nacrtu rebalansa budžeta grada koji je veći od prvobitnog budžeta za 17 miliona KM, i iznosi 166,6 miliona KM.

Ovaj Nacrt budžeta je predložio Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Podsjećamo, gradski parlamentarci su juče raspravili i jednoglasno usvojili prve tri tačke dnevnog reda, a koje se odnose na Skraćeni zapisnik sa pete sjednice Skupštine grada od 13. jula , Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta grada Banjaluka za period od 1. januara do 30. juna 2021. godine, te Prijedlog odluke o raspodjeli utvrđenog suficita i neutrošenih namjenskih sredstava za 2020. godinu i iz prethodnog perioda.

Trenutno je prisutno 17 odbornika, a svoj izostanak sa ove sjednice su najavili Saša Kondić, odbornik SPS-a i Mišo Kovačević, odbornik SNSD-a.