Riba u rječici Širokoj uginula zbog fekalija i niskog vodostaja

BANJALUKA – Fekalije iz okolnih domaćinstava i nizak vodostaj uzrok su pomora ribe u rječici Širokoj, u banjalučkom naselju Derviši,…

Vijesti Juli 24, 2019

BANJALUKA – Fekalije iz okolnih domaćinstava i nizak vodostaj uzrok su pomora ribe u rječici Širokoj, u banjalučkom naselju Derviši, koji se dogodio sredinom juna, potvrdili su za “Nezavisne” u Vodnoj inspekciji.

“Smanjena i nedovoljna koncentracija dostupnog rastvorenog kisika dovela je do uginuća ribe u rječici Širokoj, a uzeti uzorak ne pokazuje elemente toksičnosti”, rekli su u Vodnoj inspekciji.

Prema njihovim riječima, malo korito i vodostaj Široke rijeke uz opterećenje povećanog izbacivanja fekalnog otpada prouzrokovali su rapidno trošenje kisika od strane mikroorganizama i doveli do uginuća ribe.

“Analiza uzorka površinske vode i sagledavanje svih parametara ispitivanja pokazali su da su izraženi parametri fekalnog zagađenja”, kazali su u Vodnoj inspekciji.

Dodali su da ovo govori u prilog tome da se u ovu rječicu najvjerovatnije ispuštaju veće količine fekalnih otpadnih voda iz okolnih domaćinstava.

Vodni i veterinarski inspektori su po prijavi Sportskog ribolovnog društva Banjaluka izašli na teren 17. juna.

Tom prilikom angažovani su Institut za javno zdravstvo RS i Veterinarski institut “Dr Vaso Butozan” radi uzimanja uzoraka uginule ribe.

Na osnovu rezultata ispitivanja, utvrđeno je da parametri ispitivanog uzorka površinske vode ne zadovoljavaju uslove I klase kvaliteta propisane Uredbom o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka s aspekta sljedećih parametara: nitritni azot i fosfor, presićenje vode kiseonikom i amonijačni azot, ukupne čvrste materije, ukupne suspendovane materije, BPK5, nitratni azot, ukupni azot i bakar, fekalni koliformi, fekalne streptokoke.